Ciljevi izučavanja predmeta

Sticanje dodatnih teoretskih znanja iz bežičnih mreža i radio-pristupnih tehnologija i primjenjenih znanja o planiranju i projektovanju radio-komunikacionih mreža.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Stečena dodatna znanja o savremenim tehnikama obrade radio-signala (adaptivni sistemi, ortogonalni signali, sinhronizacija vremena i frekvencije, ekvalizacija), radio-pristupnim tehnologijama (TDMA, OFDMA, OFDMA-MIMO, CDMA), savremenim i budućim bežičnim mrežama (UMTS i LTE).

Sadržaj predmeta

Radio-komunikacione mreže, hendover u heterogenom okruženju, tehnologije višestrukog radio-pristupa, MIMO tehnologije, estimacija parametara radio-kanala, ekvalizacija kanala, korelacioni prijemnik, RAKE prijemnik, modeli elektromagnetskog polja za proračun radio-veze.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (B)
Semestar: I
Fond časova: 2+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Gordana Gardašević
Saradnik: as. mr Mladen Veletić