Ciljevi izučavanja predmeta

Sticanje dodatnih teorijskih i praktičnih znanja o novim generacijama fiksnih i bežičnih mreža za pristup kao i njihovom planiranju i korišćenju.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Stečena dodatna teorijska znanja iz mreža za pristup, praktična znanja iz optimizacije i planiranja mreža za pristup, evolucije i migracije postojećih mreža ka novoj generaciji mreža.

Sadržaj predmeta

Fiksne mreže za pristup: xDSL, HFC, PLC, FTTx; Bežične mreže za pristup: WiFi, WiMax; Planiranje širokopojasnih mreža za pristup; Evolucija i migracija postojećih mreža za pristup ka novim generacijama pristupnih mreža;

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (B)
Semestar: I
Fond časova: 2+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: doc. dr Željko Jungić
Saradnik: as. mr Mladen Veletić