Ciljevi izučavanja predmeta

Sticanje dodatnih teoretskih znanja iz bežičnih mreža i standarda i osnovnih i primjenjenih znanja kvaliteta servisa.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Stečena dodatna znanja o IP saobraćaju, Kvalitetu usluga QoS, Bluetooth komunikacijama, Bežičnim mrežama za lokalna i velegradska područja, WiMAX mrežama, Standardu 802.16e – mobilni WiMAX.

Sadržaj predmeta

Razvoj bežičnih mreža i standarda, Karakteristike bežičnih mreža, IP saobraćaj, Kvalitet usluga QoS, Bluetooth komunikacija, Bežične mreže za lokalna i velegradska područja, WiMAX mreže, Standard 802.16e – mobilni WiMAX.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (B)
Semestar: I
Fond časova: 2+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Milan Šunjevarić
Saradnik: -