Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Da studentima pruži obrazovanje u oblasti bežičnih i bežičnih senzorskih mreža, aktuelnim tehnologijama i konkretnim realizacijama. (2) Da studentima dâ jaku osnovu za razumijevanje principa projektovanja bežičnih senzorskih mreža i njihove integracije u telekomunikacione mreže.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Po uspješno završenom kursu, studenti će biti u stanju da (1) rješavaju osnovne inženjerske probleme koji zahtijevaju znanja iz bežičnih i bežičnih senzorskih mreža. (2) Primjenjuju stečeno znanje i vještine za realizaciju različitih tipova savremenih bežičnih senzorskih mreža. (3) Demonstriraju stečene vještine u cilju integracije bežičnih senzorskih mreža sa telekomunikacionim mrežama.

Sadržaj predmeta

Pregled savremenih bežičnih mreža. Topologija bežičnih mreža: konfiguracija zvijezde i mesh (isprepletana) konfiguracija. Adhok i infrastrukturne mreže, Personalne mreže, WLAN, Bežične IP mreže, WiMAX, Senzorske mreže, Kućne mreže. Vrste senzora i servisi u bežičnim senzorskim mrežama. Topologija, komponente, protokoli, rutiranje, projektovanje i konfigurisanje bežičnih senzorskih mreža. Upravljanje mobilnošću. Planiranje bežičnih mreža. Aspekti bezbednosti i pouzdanosti bežičnih mreža. Povezivanje sa javnim mobilnim mrežama.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni
Semestar: VII
Fond časova: 2+1+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Gordana Gardašević
Saradnik: Milica Lekić, dipl. inž. el.