Ciljevi izučavanja predmeta

Akustika i audio tehnika imaju brojne primjene u raznim oblastima (umjetnost, medicina, buka, mašinstvo, građevina), a najpozvaniji za ovu oblast su inženjeri elektrotehnike. (1) Opisati prirodu zvuka i prezentovati osnove teorije nastajanja zvuka i propagacije zvučnih talasa. (2) Objasniti šta i kako čovjek čuje, kako razlikuje nivo i frekvencijski sadržaj zvuka i kako opaža pravac u kom se nalazi izvor zvuka. (3) Objasniti kako na prenos i percepciju zvuka utiču zatvoreni prostori kao što su sobe i koncertne dvorane. (4) Predstaviti audio-signale (govor, muzika i buka) i audio-tehniku za snimanje i reprodukciju, analizu i obradu, kao i prenos audio-signala. (5) Objasniti elektro-akustičko-mehaničke analogije.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Nakon uspješno završenog kursa studenti će biti u stanju da: (1) Opišu kako nastaju i kako se prostiru zvučni talasi. (2) Navedu šta čovjek čuje i kako zvuk utiče na čovjeka, kako se snima, prenosi i reprodukuje. (3) Opišu razlike u ponašanju zvuka u otvorenom i zatvorenom prostoru. (4) Ocijene akustički ambijent (u pogledu razumljivosti govora, kvaliteta muzike, nivoa buke), da izaberu i postave audio-tehniku za snimanje govora, muzike i buke. (5) Odrede vrijeme reverberacije prostorije na osnovu snimljenog impulsnog odziva. (6) Odrede osnovnu frekvenciju i formantne učestanosti govornog signala.

Sadržaj predmeta

Fizičke karakteristike zvuka. Percepcija zvuka i uticaj na čovjeka (čujno područje, decibeli i foni, binauralna lokalizacija, efekat maskiranja). Audio signali (govor, muzika i buka). Akustika prostorija. Elektro-akustičko-mehaničke analogije. Mikrofoni, zvučnici i slušalice (principi rada i karakteristike). Mikrofonski i zvučnički sistemi za visokokvalitetnu reprodukciju. Snimanje govornog i muzičkog programa. Digitalne tehnike snimanja i reprodukcije zvuka (magnetno i optičko snimanje, CD, DVD, Blu Ray, MP3).

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (T)
Semestar: VII
Fond časova: 2+1+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Gordana Gardašević
Saradnik: as. mr Jovan Galić