Dobrodošli

Dobrodošli na internet prezentaciju Katedre za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Ovdje možete pronaći osnovne informacije o Katedri, nastavnicima i saradnicima, predmetima Katedre na osnovnim, master i doktorskim studijama, istražvačkim oblastima i aktivnostima, kao i resursima i opremom kojima raspolaže Katedra.

Katedra za telekomunikacije je organizaciona jedinica u okviru Odsjeka za elektroniku i telekomunikacije. U okviru istraživačke i obrazovne djelatnosti, članovi Katedre se bave fundamentalnim telekomunikacionim disciplinama, kao i savremenim telekomunikacionim i informacionim tehnologijama.